Legal

This website is no longer maintained. All content is moved to a new location: Click here to go to new website!

Click the above link to go to the improved website!

Obviously i should let the government know that i’m sending a harmless camera in the air with the right precautions. Holland is known for its bureaucratic, bulky and slow government. That’s why i made this section!

Contacted:

 • 2010-07-07 Meteorological institude reply (KNMI)
  About my last contact. They said this, and only this, in one sentence (this response took them EIGHT days), i asked if i could use their field to let the balloon go: “Naar aanleiding van uw vraag deel ik u mede dat het KNMI niet positief op uw verzoek kan antwoorden.” Meaning: “In a reply to your question the KNMI cannot answer positively to your request”.
  What a shame, but i understand it. They’re trying to avoid all extra effort :(.
 • 2010-06-30 Meteorological institute (KNMI)
  Asked if i can use their suited terrain & Helium for the launch.
 • 2010-06-30 Airtraffic control (Jos Rijmer, OPS)
  Although the law doesnt state it, they did want to know when and where the balloon will go up. I told them, and they do not require a phoncall before the launch. That initial message was good. Fair enough. So much for the bureaucracy. Wasn’t that bad.
 • 2010-06-28 Airtraffic control
  Replies about me wanting to let them know the balloon was going up, although not required by law.
 • 2010-06-23 IVW Contacted me with some rules and regulations
  Results below
 • 2010-06-17 IVW (Traffic inspection/Vekeer & Waterstaat)
  No reply yet/They say they reply within 10 days
 • 2010-06-14 OPS (Flight control/Luchtverkeersleiding)
  Said i should contact the IVW (Traffic inspection)
 • 2010-06-13 KNMI (Dutch Royal Meteorological Institute)
  No reply yet/Transfered my question to right department

Radio Licence

I will be emitting radiosignals from the air to the ground, in a 70cm licencefree frequency for LPD (Low Power Devices). The power emitted will be either 10mW or 25mW (véry little). Experience has shown that the Yaesu 817ND with the standard whip antenna and a good LOS (Line Of Sight) can receive my RTTY from up to 100km.

Balloon Licence

Summary:

Scientific/Meteorological research required and max 4kg and max 4sqm of gas and slow decent and not closer than 8km near airport.

 • 1. Een kleine vrije ballon met uitzondering van een speelgoedballon, wordt niet gebruikt:
  • a. anders dan voor gebruik ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, waaronder begrepen het gebruik voor meteorologische doeleinden;
  • b. boven het grondgebied van een vreemde staat, tenzij met machtiging van die staat en in overeenstemming met de voorschriften of beperkingen gesteld door die staat;
  • c. voor het meevoeren van voorwerpen met een gezamenlijke massa van 4 kg of meer dan wel een afzonderlijke massa van 3 kg of meer;
  • d. voor het meevoeren van voorwerpen met een massa van 2 kg of meer, waarvan de oppervlakte-dichtheid meer bedraagt dan 13 gr/cm², en
  • e. indien voor het meevoeren van een voorwerp een bevestigingsmiddel wordt gebruikt dat een botsingskracht van 230 Newton of meer vereist om het voorwerp van de ballon te scheiden.
 • 2. Een meegevoerd voorwerp met een massa van 30 gram of meer en een oppervlakte-dichtheid van 5 gr/cm² of meer wordt voorzien van een valscherm dat de daalsnelheid beperkt tot maximaal 5 m/sec.
 • 3. Voor het oplaten van een kleine vrije ballon binnen een afstand van 8 km van de grens van een gecontroleerde luchthaven is de toestemming vereist van de betrokken plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst; deze toestemming kan worden geweigerd als de vaart van de ballon – gezien de heersende windrichting – zal voeren over het landingsterrein of over gebieden in de omgeving daarvan, waarover luchtvaartuigen naderen of vertrekken en waardoor de orde en regelmaat van het luchtverkeer wordt verstoord.
 • 4. Het voornemen tot het oplaten van een kleine vrije ballon binnen een afstand van 3 km van de grens van de niet-gecontroleerde burgerluchthavens wordt tijdig, doch uiterlijk twee uur vóór de voorgenomen oplating ter kennis gebracht aan de betrokken havenmeester. Indien de vaart van de ballon – gezien de heersende windrichting – zal voeren over het landingsterrein of onmiddellijke omgeving daarvan kan de havenmeester aanwijzingen geven om te voorkomen dat het luchthavenverkeer wordt verstoord of in gevaar gebracht.
 • 5. Degene die een kleine vrije ballon wil oplaten binnen een afstand van 3 km van een zweefvliegterrein stelt al het mogelijke in het werk om vooraf overleg met de gebruiker van dat zweefvliegterrein te voeren.
Advertisements

1 Response to Legal

 1. Pingback: 2010 in review | Project Hollands Hoogte

Comments are closed.